Arbejdsdage 2022

Lørdag 19 Februar 0900
Lørdag 9 April 0900
Søndag 8 Maj 0900
Lørdag 16 Juli 0800
Søndag 11 September 0900

Der vil på arbejdsdagene ikke være morgenmadsarrangement, men direkte inddeling i arbejdshold.

Hvert medlem bedes til arbejdsdagene medbringe(hvis muligt): Arbejdshandsker samt almindeligt værktøj + spader.

Buskryddere eller motorsave (egne eller lånte) er meget velkomne.