Velkommen til Jagtkonsortiet Gammel Dyrehave

Gl. Dyrehavens Jagtkonsortium blev stiftet tilbage i 2001.

Det samlede areal er på cirka 750 hektar fordelt på cirka 130 hektar regulær skov, 60 hektar enge,120 hektar med moser og pilekrat  og resten agerjord, vandhuller, brak, remisser, levende hegn samt fredsskov mm..

Der tilsås årligt 2-3 hektar majsremisser fordelt på terrænet.

Jagtkonsortiet’s formålet er at drive jagt af høj kvalitet, hvilket betyder en varieret jagt og hvor efterårsjagterne er baseret på gode, velflyvende fugle.

Hjemmesiden har til formål at lette konsortiets medlemmers adgang til relevant information om jagten og konsortiets virke.

Medlemmer af konsortiet kan registrere sig, og vil efter en godkendelse få et login, som giver adgang til den information, som kun kan ses af medlemmerne.